Kto urodził się dnia 1 czerwca

jest bystry i pragnie władzy; czekają go dalekie podróże.

Okazuje duże zdolności w zarządzaniu finansami. Zachowuje się przyjaźnie i uprzejme. Wykazuje predyspozycje do rządzenia i kierowania innymi ludźmi. Ma zmysł organizatorski. To czło­wiek bardzo ambitny, który dąży do zajęcia jakiegoś intratnego stanowiska. Ma oryginalny charakter, niełatwo jest go zrozumieć.

fest doskonałym obserwatorem, posiada dużo wrodzonej by­strości, właściwej ludziom zajmującym kierownicze stanowiska. Jego zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe koncepcje i idee o tym, co powinno być zrobione, ale nie zawsze wciela je w życie. Niespokojny, pożąda zmian; nie znosi osiadłego trybu życia. Nudzi go monotonia i stabilizacja. Być może czekają go dalekie podróże, które podejmie razem z przyjaciółmi. Może się zdarzyć się, że raz wyruszywszy w podróż, nigdy jej nie ukończy. Nieustannie będzie poszukiwał nowych atrakcji.

Grozi mu, że uganiając się za nieznaną fortuną, nie dostrze­że prawdziwego szczęścia i przeoczy prawdziwe wartości. Wady: podlega złudzeniom i okazuje pewną chwiejność pod względem zasad moralnych i religijnych. Jest często nadmiernie zmysłowy i skłonny do ekscesów w kierunku zaspakajania swoich pożądań. Powinien dążyć do przezwyciężenia chwiejności i niezdecydo­wania, które wzrastają z wiekiem. Może mieć kłopoty z powodu swoich drapieżnych instynktów Okazuje dużo przywiązania do rodziny i z nią związane jest jego szczęście.