Kto urodził się dnia 15 sierpnia

wyróżnia się w otoczeniu, a inni ludzie poddają się jego przewodnictwu.

Potężny umysł, wielka intuicja i niezwykłe zdolności dyploma­tyczne – oto najbardziej charakterystyczne cechy tego człowieka. Szlachetny, rycersko usposobiony; życzliwie odnosi się do innych ludzi i cieszy się ogólną sympatią.

Umysł ma bardzo aktywny, bystry, wdrożony do pracy. Wszyst­kie te cechy pomagają mu w zrobieniu kariery. Sprawiedliwy, do­stojny, wierny wobec przyjaciół i wspaniałomyślny względem wro­gów. Harmonijny, pełen intuicji, zdolny do wysiłków i wielkich czynów. Pełen milczącej, świadomej siebie potęgi i siły wewnętrz­nej. Doskonale zna się na ludziach i przenika ich tajemnice. Za­mknięty w sobie, jest znakomitym materiałem na dyplomatę.

Ma bardzo różnorodne poglądy. Potrafi z entuzjazmem po­święcać się ideałom. Lubiany przez osoby płci odmiennej. Lubi władzę, pragnie wywierać wpływ i jest skłonny do podbojów i pro­wadzenia wojen. Może być dobrym strategiem. Będzie odgrywać kierowniczą rolę przy zakładaniu jakiegoś towarzystwa, szkoły fi­lozoficznej, przy przewrotach społecznych. Niezwykłe powodzenie osiąga w organizowaniu zajęć i obowiązków, dając każdemu oka­zję do wyróżnienia się w jego własnej dziedzinie. Styl rozkazów i poleceń jest zrozumiały i prostolinijny. Uznanie i naganę wygłasza niezwłocznie, bez żadnego wahania. Z szacunkiem odnosi się do przeszłości. Zręcznie przewiduje układ stosunków jaki zapanuje w przyszłości. Będzie świecić jak gwiazda, a ludzie poddawać się będą jego kierownictwu. Czeka go władza i potęga. Powinien uni­kać fantastycznych rojeń, dumy i zarozumiałości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.